หน้าแรกบริการจัดทำแผนที่ภาษีคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

เรามาช่วยกันพัฒนา อบต..

เพื่อตำบลของเราจะได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองดีไหม ?
ในยุคนี้ใครๆก็บอกว่า เป็นยุคของการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และนำเสนอผลงานของอบต.แสดงสู่สาธารณะได้ ก็ย่อมจะแสดงให้เห็นถึงการทำงานของอบต.ที่ประสบความสำเร็จด้วย

ดังนั้น ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้เกิดขึ้นได้

ตัวอย่าง e-Office

หน้าแรกlจัดทำเว็บไซต์l e-Officelคำถามที่ถามบ่อย lเกี่ยวกับเราlติดต่อเรา
Copyrights © 2005 inThai.info : Koro dot biz Part.,Ltd. All Rights Reserved.