หน้าแรกบริการจัดทำแผนที่ภาษีคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

เรามาทำเว็บไซต์ อบต. เพื่อตำบลของเราจะได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองดีไหม ?
ในยุคนี้ใครๆก็บอกว่า ถ้าใครเป็นยุกต์ของการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสาร ถ้าใครสามารถ แสดงผลงานของตนสู่สาธารณะได้ ก็จะประสบความสำเร็จ
ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์

โคโร่ ดอส บิต
ได้จัดเตรียมโปรแกรมพิเศษ ในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การบริการส่วนตำบลโดยเฉพาะ
ซึ่งเป็นรวบรวมหัวข้อสาระสำคัญที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรบนเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน
อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้บริหารและคณะทำงานในองค์กร
พร้อมทั้งได้จัดเตรียมรูปแบบกราฟิกที่สวยงามและทันสมัย
มีเทคนิคและวิธีการที่ทำให้เว็บไซต์ขององค์กร เป็นที่น่าสนใจและมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
โดยทีมงานมืออาชีพตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน การออกแบบ การจัดทำ การดูแลระบบข้อมูล
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การฝึกอบรม การบริการหลังการติดตั้ง และการบำรุงรักษาเว็บไซต์
การบริการในการจัดการเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการจัดการแทนองค์กร
เพื่อให้องค์กรสามารถใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตได้ง่าย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้องค์กรมีเว็บไซต์ที่ดี นำเสนอผลงานได้ และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

 

 

ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต.
ตัวอย่าง e-Office
หน้าแรกlจัดทำเว็บไซต์l e-Officelคำถามที่ถามบ่อย lเกี่ยวกับเราlติดต่อเรา
Copyrights © 2005 inThai.info : Koro dot biz Part.,Ltd. All Rights Reserved.