หน้าแรกบริการจัดทำแผนที่ภาษีคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

เรามาทำเว็บไซต์ อบต.
เพื่อตำบลของเราจะได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองดีไหม ?
ในยุกต์นี้ใครๆก็บอกว่า ถ้าใครเป็นยุคของการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสาร ถ้าใครสามารถ แสดงผลงานของตนสู่สาธารณะได้ ก็จะประสบความสำเร็จ
ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์

คำถาม : คลิกที่คำถามเพื่อดูคำตอบ

ถามว่า 1. มีเว็บไซต์แล้วดีอย่างไร?
ถามว่า 2. โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต. เป็นอย่างไร?
ถามว่า 3. ทำไมต้องทำเว็บไซต์ อบต.?
ถามว่า 4. เว็บไซต์ส่งผลดีอย่างไร?
ถามว่า 5. เว็บไซต์ส่งผลดีต่อไปอย่างไร?
ถามว่า 6. เว็บไซต์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?


คำตอบ

มีเว็บไซต์แล้วดีอย่างไร?
เมื่อ อบต. ของเรามีเว็บไซต์นั่นหมายถึง อบต. ของเราสามารถนำข้อมูลที่เรามีเสนอต่อผู้คนโดยทั่วไปได้ทั่วโลก
ได้ตลอดเวลา เราสามารถให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าภายในพื้นที่ของเรา มีอะไรอยู่บ้าง พื้นที่ของเรามีข้อเด่นอย่างไร
ของพื้นบ้านในชุมชนของเราอาจจะเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของคนอื่นๆ
สถานที่ธรรมดาที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันอาจกลายเป็น Unseen Thailand
กลับด้านบน...


โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต. เป็นอย่างไร?
ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราใช้ทำสิ่งต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าเรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แล้ว ก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆไปได้อย่างรวดเร็ว
ผู้นำ คือผู้ที่เลือกใช้เครื่องมือมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาองค์กรได้เช่นกัน
กลับด้านบน...


ทำไมต้องทำเว็บไซต์ อบต.?
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาของชุมชนมาก ปัจจุบันเป็นยุกต์ของข่าวสาร ผู้ที่สามารถรับรู้ข่าวสาร
และสามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ดี ก็จะกุมความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว
เว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีในการถ่ายทอดข้อมูล และข่าวสารที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาไม่แพง
เว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกหลานในชุมชนของเราที่อยู่ที่อื่นสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านของตนเอง
และได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและข่าวคราวต่างๆได้ด้วย
กลับด้านบน...


เว็บไซต์ส่งผลดีอย่างไร?
จากการแสดงถึงสถานที่ และผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน หากผู้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์นี้แล้วสนใจก็ยังสามารถติดต่อเข้ามาหาได้ด้วย
การติดต่อของคนทั่วไปสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ถ้าอยู่ในประเทศ แต่ถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างๆประเทศแล้ว
การโทรศัพท์จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าหากการติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ทจะสามารถทำได้โดยสะดวก และมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก ทำให้มีโอกาสทางการค้ากับชุมชน และทำให้ลูกหลากในชุมชนมีความตื่นตัว
เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นที่ได้รับความสนใจต่อประชาชนอื่นๆในโลกกว้างได้อีกด้วย
กลับด้านบน...


เว็บไซต์ส่งผลดีต่อไปอย่างไร?
นอกจากนั้น ในเว็บไซต์ยังแสดงคณะผู้บริหารด้วย ซึ่งทำให้ผู้คนโดยทั่วไปทราบว่าผู้บริหารของ อบต. นั้นเป็นใครบ้าง
ซึ่งส่วนนี้จะมีความสำคัญต่อไปในโอกาสในการติดต่องานต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันการแอบอ้างการเป็นผู้บริหารของ อบต. เพื่อทำการสร้างผลประโยชน์ต่างๆที่ไม่ถูกต้องด้วย
ประชาชนสามารถเห็นภาพผลงานและโครงการต่างๆที่ อบต. มีและทำได้ด้วย
กลับด้านบน...


เว็บไซต์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
1. หน้าแรก
2. คณะกรรมการบริหาร
3. สภา อบต.
4. เจ้าหน้าที่ อบต.
5. รายได้รายจ่าย อบต.
6. แผนงานและผลงาน
7. ข้อมูลตำบล
8. ข่าวสาร
9. ผลิตภัณฑ์ตำบล
10. แหล่งท่องเที่ยว
11. ติดต่อ อบต.
กลับด้านบน...

 

 

 

 

ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต.
ตัวอย่าง e-Office
หน้าแรกlจัดทำเว็บไซต์l e-Officelคำถามที่ถามบ่อย lเกี่ยวกับเราlติดต่อเรา
Copyrights © 2005 inThai.info : Koro dot biz Part.,Ltd. All Rights Reserved.