หน้าแรกบริการจัดทำแผนที่ภาษีคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

บริการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. แบบครบวงจร
ภายในเว็บไซต์ ประกอบด้วย
1. หน้าหลัก (Home page)
2. หน้าสารจากนายก อบต.
3. หน้าคณะกรรมการบริหาร
4. หน้าแสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์
5. หน้าแสดงกิจกรรมของ อบต.
6. หน้าแสดงรายได้ของ อบต.
7. หน้าลักษณะทางภูมิศาสตร์
8. หน้าลักษณะทางสังคม
9. หน้าผลิตภัณฑ์ตำบล
10. หน้าสถานที่ท่องเที่ยว
11. หน้าติดต่อ อบต.

ท่านที่ต้องการมีเว็บเพจเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ตำบลดอทคอม เรายินดีบริการทำเว็บเพจให้โดยมี อัตราค่าบริการดังนี้
(1.) ท่านเป็นผู้ออกแบบเราเป็นผู้ทำตามแบบ อัตรา 2 หน้าแรก หน้าละ 2,000 บาท หน้าถัดไป หน้าละ 1,200 บาท โดยแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันได้ตามที่ท่านต้องการ
(2.) เราออกแบบและทำให้ตามแบบ อัตรา 2 หน้าแรก หน้าละ 2,500 บาท หน้าถัดไป หน้าละ 1,500 บาท โดยแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันได้ตามที่ท่านต้องการ


รับทำเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่เรารับทำหมายถึง การทำเว็บเพจและฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยเราคิดค่าบริการ ตามจำนวนและขนาดของเว็บเพจ แฟ้มข้อมูล และเทคนิคในการทำ เช่น มีภาพเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อน ไหว หรือการบันทึกเสียง ทั้งนี้รวมค่าออกแบบระบบแล้วแต่ความยากง่ายด้วย
เว็บไซต์ที่เป็นเอกเทศ
(1.) ค่าจดทะเบียน Domain name เสียตามจริง แล้วแต่บริษัทที่ท่านต้องการใช้บริการจะเป็น ผู้คิดราคามา (ปกติราคาประมาณ 500 - 1,500 บาท)
(2.) ค่าเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งเว็บไซต์ เสียตามจริง ซึ่งมีราคาหลากหลายแล้วแต่ขนาดและบริษัทผู้ให้ บริการที่ท่านต้องการเลือก ทั้งนี้เราสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านได้
(3.) ค่าออกแบบและค่าทำมีวิธีคิดค่าบริการแบบเดียวกับการทำเว็บเพจ
(4.) เรารับประกันการทำงานของระบบ บำรุ่งรักษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบให้เป็นเวลา 1 ปี
(5.) หากท่านต้องการพัฒนา ปรับปรุงหรือ แก้ไขเพิ่มเติม เรายินดีดำเนินการให้โดยคิดราคาถูกพิเศษ

เว็บไซต์ที่อยู่ในตำบลดอทคอม
(1.) เป็นเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของตำบลดอทคอม โดยท่านไม่ต้องจด Domain name เป็นของตนเอง ทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องห่วงเรื่องการซื้อพื้นที่ติดตั้งเว็บไซต์เอง อีกด้วย ทั้งนี้ท่านต้องใช้ URL ร่วมกับ www.thaitambol.net แต่เราออกแบบให้เสมือนหนึ่ง เป็นเอกเทศ ซึ่งข้อดีของการทำเว็บไซต์พ่วงกันแบบนี้ทำให้มีการเชื่อมโยงกับหลายๆเว็บอยู่ในตัว จึงเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ชมเข้ามาชมเว็บของท่านมากขึ้น
(2.) การคิดค่าบริการในการออกแบบหรือทำเว็บประเภทนี้ เราคิดในลักษณะเดียวกับการทำเว็บเพจ และความยากง่ายของระบบ ซึ่งสามารถตกลงกันตามความเหมาะสม
(3.) ในกรณีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องการมีเว็บไซต์ประเภทนี้ เรามีแบบมาตรฐาน กำหนดไว้ให้ท่านเลือก 5 แบบ หากท่านเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 5 แบบนี้ ก็จะทำให้ท่าน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่ทำแบบเฉพาะของท่านเอง
(4.) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีเว็บไซต์อยู่ในตำบลดอทคอมจะมีความอิสระในการแก้ไขข้อมูล เกี่ยวกับองค์กรเหมือนกับเป็นเว็บไซต์เอกเทศ เพราะเราจะออกแบบ ทุกๆส่วนเป็นของแต่ละ องค์กรโดยฉพาะ มี password เพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูล มีกระดานข่าว มีหน้าร้องทุกข์ หรือหน้าสนทนา แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ฯลฯ
(5.) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เลือกเว็บไซต์มาตรฐาน เราคิดค่าติดตั้งเว็บไซต์และฐานข้อมูล ครั้งแรกครั้งเดียว 3,000 บาท และคิดค่าสมาชิกเป็นรายปี 6,000 บาทต่อปี (เท่ากับ 500 บาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกมาก)
(6.) ท่านที่มีเว็บอยู่ในตำบลดอทคอม ถือว่าเป็นสมาชิกของตำบลดอทคอมซึ่งเรามีบริการช่วยเหลือ ดูแลเว็บของท่านให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถติดต่อกับโลกอินเตอร์เน็ต ได้อย่างกว้างขวาง และในกรณีที่ท่านต้องการให้เราดูแลข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน เราก็สามารถให้บริการท่านได้ในราคาที่ย่อมเยา

 

 

ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต.
ตัวอย่าง e-Office
หน้าแรกlจัดทำเว็บไซต์l e-Officelคำถามที่ถามบ่อย lเกี่ยวกับเราlติดต่อเรา
Copyrights © 2005 inThai.info : Koro dot biz Part.,Ltd. All Rights Reserved.